Създайте презентация на тема: "Глобално затопляне"

  • В първия слайд сложете темата и вашето име, изберете подходящ дизайн

  • Втори слайд да съдържа изображение на географската карта на България и добавете стрелки с различни цветове за да покажете в кои части има повече слънцегреене, води, и в кои – повече вятър с помощта на Shapes, създайте анимационни ефекти на стрелките да излизат една след друга

  • Следващите 3 слайда направете със заглавие за всеки един от възобновяемите източници, поставете изображение и текста който ще намерите във файла.