Тест Компютърни системи, текстообработка и таблични данни 6 клас

   Компютърни системи, текстообработка и таблични данни

     

 1. #### се появява, когато:
  Се умножават текстови данни
  Не се поместват числови данни в клетката
  Сме избрали дата < 1900 година
  Се въвеждат ноти в клетка
 2. Коя от следните програми е редактор за работа с таблични данни:
 3. Paint
  WinRar
  Excel
  Word
 4. Кой е клавишът за въвеждане на стойност в клетка?
 5. Esc
  Tab
  Enter
  NumLock
 6. Основни характеристики за оформлението на клетка се избират от разаделите в главната лента:
 7. Font и Number
  Font и Alignment
  Alignment и Format
  Font и Cells
 8. Колко вида подравняване на текст в клетка познавате?
 9. 2
  4
  6
  8
 10. Коя е функцията за средноаритметично?
 11. SUM ()
  MAX ()
  MIN ()
  AVERAGE ()
 12. Как изглежда курсорът на мишката, когато можем да преместим клетка?
 13. Мигаща черта
  Бял плюс
  Черен плюс с краища стрелки
  Черен плюс
 14. Ориентация на съдържание на клетка означава:
 15. Завъртане на определен градус
  Закръгляне
  Подчертаване
  Удебеляване
 16. Кой файл е най-голям?
 17. 974 356 KB
  974 356 GB
  974 356 TB
  974 356 MB
 18. С командата Find в текстов редактор може:
 19. Да се замества конкретен текст
  Да се намира конкретен текст
  Да се намира и замества конкретен текст
  Да се форматира конкретен текст
 20. С кой от начините НЕ може да се вмъкне изображение в текст:
 21. Copy/Paste
  Insert/Picture
  С влачене на графичен файл в текстов документ
  Insert/Text Box
 22. Кой от файловите формати е текстов:
 23. pptx
  xlsx
  docx
  jpeg


    


            СУ "БАЧО КИРО" - гр.Павликени     Учител - Георги Тодоров