Отворете WORD и опишете целите на проекта, как ще изглежда, за кого може да бъде полезен, на каква тематика е и т.н.

Опишете техниката която ще се използва за изработване и представяне на проекта.

Опишете нужните софтуерни продукти за създаване на презентацията, изрязване и редактиране на изображенията