Проект: "Красотата на България"

Потърсете в интернет за туристически дестинации, резервати, природни обекти и си изберете десет от тях.

Използвайте програмата MS WORD, за да си запишете имената и кратка информация за всяка дестинация. Запишете в нова папка създадена от вас в папката на класа с имената последвани от ПРОЕКТ