зад.1 - Изтеглете таблицата

  1. В празните клетки поставете формула, която да пресмята за всяка тема положителните гласове от проучването
  2. Създайте диаграма върху първата таблица по модела от изображението
  3. Добавете етикети във външния край , показващи резултатите

зад.2 - Познайте верния отговор:

  • В 5 държави има общо 230 000 тона суровина, ако в държава сингапур има най-малко количество, то в тонове тя е:

а) 115 000 тона

б) 6900 тона

в) 69 000 тона

г) 11 500 тона

зад.3 - Създайте диаграмата

  • Диаграмата представя резултатите от изпратените кратки съобщения (sms) в училище, които учениците изпращат всеки ден
  • Разчетете диаграмата от изображението и създайте таблица с данните, след това създайте диаграмата

зад.4 - Направете таблицата и създайте подходяща диаграма

  • След като направите таблицата, попълнете празните клетки с формули пресмятащи общите средства от благотворителност.
  • Сортирайте данните по обща сума от най-малка към най-голяма
  • Създайте диаграма по таблицата