Продължете работа по създаване на избраните местности