Обсъдете създадените проекти със съучениците и учителя, обменете идеи, помислете нещо може ли да се промени.

Разгледайте всички хипервръзки дали съответстват на поставените цели и изпробвайте анимационните ефекти дали са с подходящо време.