зад.1 - Създайте таблица по модела от изображението и направете подходяща диаграма показваща измененията на температурите на връх Мусала

зад.2 - Изтеглете таблицата и направете таблица с изведена информация колко от анкетираните с какъв транспорт пътуват, създайте подходяща диаграма с новата таблица

Пример:

зад.3 - Изтеглете таблицата в която са изброени дните от Март до Август, попълнете колко сладоледи сте изяли за всеки от дните

зад.4 - Изтеглете таблицата и помислете какъв тип диаграма би подхождал за всяка от таблиците