Създайте таблица в Excel с наименование "Мерни единици за информация" започнете от БИТ и завършете с ТЕРАБАЙТ, създайте 3D Пирамидална диаграма показваща единиците във възходящ ред

Създайте диаграма на Вен по образеца от изображението