Проект: "Красотата на България"

Използвайте втори текстов документ, за да създадете план на дейностите по извършване на проекта

Проекта представлява движение по картата на България, което ще се извършва с използване на фигури и анимации, но допишете какви други слайдове ще са нужни (Заглавен, завършващи слайдове, слайдове с описателна част при натискане на изображение и др.)

Запишете какво ще покажете на изображенията