Започнете работа по създаване на избраните местности

Може да използвате картата от изображението: