Цифров монтаж на видеоклип - упражнение

1. Направете монтаж на клипа от предишния урок за град Сопот - добавете заглавие и субтитри

2. Липсинг (Lip sync) - създайте видеомонтаж по двойки, като първия ученик разкаже нещо за себе си, а втория само си движи устата, имитирайки говор.