Техники при обработка на изображения (упражнение)

Поставете изображението в програмата GIMP, там селектирайте само цветето, замъглете фона и променете цвета на листенцата на цветето.