Създаване на цифрови видеопродукции

Изгответе сценарий в табличен вид на видеопродукция

Пример:

Сценарий на мини градина за зелена салата