Създаване на видеоклип

Създайте видеоклип по сценария от урока за създаване на видео продукция или използвайте примера, който ви беше предоставен.

Пример:

Сценарий на мини градина за зелена салата