Работа с графични редактори

Създайте колаж по показания модел в програмата GIMP, като използвате предоставените изображения.

Изработка на колаж: