Създаване на информационен материал (упражнение)

Създайте изображение по модела, като използвате графичен редактор

Оригинален файл: