Разпространение на цифрово видео

Създайте симулатор на DVD меню по модела

Файлове за менюта

Файлове за слайдове

За добавяне на Play върху менютата използвайте фигурите в PowerPoint