Направете рекламна брошура на компютърен магазин в MS WORD

Може да използвате снимките или да поставите други по Ваш избор!