Тест Проверка на знанията и уменията за работа с графично изображение 5 клас

   Компютърна презентация - ТЕСТ

     

 1. Компютърната презенация се състои в:
  създаване на електронна таблица
  използване на приложен софтуер
  подготовка и показване на информация от компютъра
  оформяне на графично изображение
 2. Основният елемент, от който се изгражда презентация е:
 3. слайд
  анимация и видео
  текст
  графично изображение
 4. Към елементите на слайд не се включва:
 5. графично изображение
  слайдшоу
  анимация
  художествен надпис
 6. Опцията Gradient fill от диалоговия прозорец Format Background означава, че фонът на слайда е:
 7. графично изображение
  един цвят
  шарка
  цвят, който постепенно се променя към следващия
 8. Избор на местоположение на обекти се извършва от менюто Format и панела с инструменти:
 9. WordArt Styles
  Shape Styles
  Arrange
  Size
 10. Опцията With Previous от текстовата кутия Start:
 11. стартира анимацията на всеки елемент, след като завърши анимацията на предишния
  стартира анимацията след щракване с мишката
  стартира анимациите на всички елементи едновременно
  стартира закъснението, с което се появява следващият ефект
 12. Времетраене на анимационен ефект се задава:
 13. в числовата кутия Duration
  в числовата кутия Delay
  в текстовата кутия Start
  с бутона Preview
 14. Колко процента е времето за изложение, когато презентираме?
 15. 15%
  30%
  75%
  90%
 16. Кое не е разширение създадено на MS PowerPoint?
 17. ppsx
  pptm
  pptx
  php
 18. С помощта на бутона се вмъква:
 19. графично изображение
  текстова кутия
  графичен обект
  художествен надпис
 20. Кой от показаните бутони се използва за създаване на графични обекти?
 21. Обект, който е част от група, се намира най-отпред, ако е избрана опцията:
 22. Bring Forward
  Align
  Rotate
  Send Backward


    


            СУ "БАЧО КИРО" - гр.Павликени     Учител - Георги Тодоров