Изтеглете таблицата, сортирайте данните в колоната Група по цветове, след това мащабирайте широчина и височина на 1 страница и запишете в PDF файл с вашето име и Продукти