Георги Тодоров

Бъди промяната, която искаш да видиш в света!

Упражнение с рамки

Натиснете бутона, разгледайте видовете рамки, след това променете размер и цвят

Уроци по ИТ

© 2024 Георги Тодоров — СОБСТВЕНИК НА www.todorovbulgaria.com

ДИЗАЙН Нагоре ↑