Упражнение върху HTML

Въведете нужните промени и натиснете бутона