Учебно-тренировъчна фирма

2020-2021г.

 1. Моята мечтана професия – изработване на портфолио (4)
 2. Презентация на тема „Нашата фирма“ планиране, обработка на визуални елементи и представяне (6)
 3. Бизнес план на фирмата(6)
 4. Молба за работа – Изработване на документи (2)
 5. Автобиография – Изработване на документи (4)
 6. Рекламен форум – подготовка и изработка на картички за фирмата (8)
 7. Изготвяне на обяви за свободни работни позиции (2)
 8. Изготвяне на длъжностни характеристики (6)
 9. Маркетингови проучвания – съставяне на въпросник  за обработка на информация (4)
 10. Проучване на конкурентите (2)
 11. Изготвяне на платежни документи (6)
 12. Изготвяне на рекламно лого на фирма (2)
 13. Изготвяне на рекламен постер (4)
 14. Разработване на уебсайт (8)
 15. Представяне на извършените дейности в онлайн среда (4)