Рекламен форум

За едно добро представяне на фирмата ни е нужно да изработим рекламни материали.

Изтеглете двете изображения, поставете ги в PowerPoint, след което опишете фирмата, вашите имена, запишете ги като изображение и размножете Word един лист само с предната страна на картичката и един със задната страна, запишете в PDF.