Създаване на таблица по модел с данни от различен тип.

Създайте таблицата по модела от изображението, като добавите и правилното форматиране на клетките.
    - За "кг." използвайте форматиране по избор и въведете: #,00_-кг.
    - За "дена" добавете още едно форматиране по избор: #_-дена