Свързване на обекти в ЕТ

Изтеглете таблиците

Създайте четвърта таблица, като вмъквате обектите от всяка една (Номер, Атрибути, Цени)