Проектиране, създаване и форматиране на таблица - задача

Изтеглете таблицата от бутона, след което я оформете за да изглежда като на изображението. Използвайте функционалността на Excel за пренасяне на текст и обединяване на клетки.