2020-2021г.

 1. Оценяване на валидността и надежността на информацията
 2. Съвременни технологични средства за дигитално сътрудничество. – зад.1
 3. Алгоритъм
 4. Работа с алгоритми (Упражнение)
 5. Създаване на циркулярно писмо – зад.1
 6. Създаване на визитна картичка (Упражнение)
 7. Формуляри
 8. Работа с формуляри (Упражнение). (Тест)
 9. Решаване на проблеми, възникнали при използване на дигитални технологии
 10. Решаване на проблеми, възникнали при използване на дигитални технологии (Упражнение)
 11. Анализ и обработка на данни с програмата MS Excel
 12. Решаване на практически и теоретични проблеми чрез анализ на данни (Упражнение)
 13. Техническа и организационна сигурност при работа в дигитална среда
 14. Макрос
 15. Работа с макроси (Упражнение)
 16. Използване на дигиталните технологии и въздействието им върху здравето и околната среда. (Тест)
 17. Какво научихме в 10 клас (Обобщение и тест)