Четене на данни от външни източници

Задача.1

- Изтеглете файла от бутона
- Импортирайте данните в MS Excel

Задача.2

Като използвате изтегления файл:
- Направете нова заявка
- Импортирайте данните от файла