Автобиография

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

29.11.2020

Професионално-квалификационна степен

ПКС IV

15.09.2020 - 01.07.2021

Професионално-педагогическа специализация
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Управление на образованието

25.09.2019

Професионално-квалификационна степен

ПКС V

15.09.2016 – 27.11.2017

Педагогическа квалификация за учител по Информационни Технологии
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Учител по Информатика и Информационни технологии

15.09.2015 – 15.09.2017

Информатика. Информационни системи – магистратура
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Информатик

15.09.2011 – 15.09.2015

Икономика на туризма – бакалавър
ВУАРР – Филиал Велико Търново
Икономист

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

От 01.12.2021 до сега

Quality Assurance Engineer (QA Engineer)
SHKOLO.bg

www.shkolo.bg

От 23.03.2021 до 30.11.2021

Експерт „Техническа поддръжка“
SHKOLO.bg

www.shkolo.bg

От 16.10.2017 до 18.03.2021

Учител по Информатика и Информационни технологии
СУ „БАЧО КИРО“ гр. Павликени 

https://www.soupavlikeni.com/
Преподаване на Информатика и Информационни технологии на ученици от 5 до 12 клас.

Класно ръководство.

Администратор на AdminPRO, Shkolo.bg и Safeschool

Инсталация, монтаж и поддръжка на компютърни системи и периферни устройства.

Председател на комисия по маркетинг и реклама на СУ „Бачо Киро“

Председател на методическо обединение по Математика, Информатика, ИТ и природни науки

От 01.10.2016 до 31.08.2017

Ръководител направление „Информационни и комуникационни технологии“
ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Павликени  

http://oupavlikeni.com/
Преподаване на Информационни технологии на деца от 5 до 8 клас, поддръжка на компютърните системи, изграждане и поддръжка на интернет мрежата, поддръжка на сайта на училището, поддръжка на компютърните периферни устройства, настройване на училищен електронен звънец, поддръжка на училищното електрическо известяващо табло, преинсталация на Windows и неговите компоненти, инсталация и поддръжка на софтуера на компютрите, работа с камери за видео-наблюдение, участие в обучения, работа с деца със СОП, участие в НВО, изработване на рекламни материали, работа с PHOTOSHOP, COREL, MS OFFICE Пакет, работа с документи.

От 01.03.2016 до 01.10.2016

Консултант
Мебелен магазин „Траяна“
Изработване на 3D проекти, свързани с дизайна и обзавеждането на клиентите, насочване към правилния за тях избор

От 12.04.2012 до 01.03.2016

Оператор периферни устройства
НЧ „Братство-1884“ гр. Павликени
Поддръжка на компютърните системи, изработка на рекламни материали, оператор в център за работа с интернет, изработка на презентации, преинсталация и др.

От 04.08.2008 до 09.04.2009

Оператор
ЕПИК-Електроник Асембли ЕООД
Поддръжка на роботи, печатащи електронни платки, отстраняване на проблеми, ОТК на работата на роботите, работа със специализиран софтуер.