Автобиография

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

29.11.2020

Професионално-квалификационна степен

ПКС IV

15.09.2020 - 01.07.2021

Професионално-педагогическа специализация
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Управление на образованието

25.09.2019

Професионално-квалификационна степен

ПКС V

15.09.2016 – 27.11.2017

Педагогическа квалификация за учител по Информационни Технологии
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Учител по Информатика и Информационни технологии

15.09.2015 – 15.09.2017

Информатика. Информационни системи – магистратура
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Информатик

15.09.2011 – 15.09.2015

Икономика на туризма – бакалавър
ВУАРР – Филиал Велико Търново
Икономист

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

От 23.03.2021 до сега

Експерт „Техническа поддръжка“
SHKOLO.bg

www.shkolo.bg

От 16.10.2017 до 18.03.2021

Учител по Информатика и Информационни технологии
СУ „БАЧО КИРО“ гр. Павликени 

https://www.soupavlikeni.com/
Преподаване на Информатика и Информационни технологии на ученици от 5 до 12 клас.

Класно ръководство.

Администратор на AminPRO, Shkolo.bg и Safeschool

Инсталация, монтаж и поддръжка на компютърни системи и периферни устройства.

Председател на комисия по маркетинг и реклама на СУ „Бачо Киро“

Председател на методическо обединение по Математика, Информатика, ИТ и природни науки

От 01.10.2016 до 31.08.2017

Ръководител направление „Информационни и комуникационни технологии“
ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Павликени  

http://oupavlikeni.com/
Преподаване на Информационни технологии на деца от 5 до 8 клас, поддръжка на компютърните системи, изграждане и поддръжка на интернет мрежата, поддръжка на сайта на училището, поддръжка на компютърните периферни устройства, настройване на училищен електронен звънец, поддръжка на училищното електрическо известяващо табло, преинсталация на Windows и неговите компоненти, инсталация и поддръжка на софтуера на компютрите, работа с камери за видео-наблюдение, участие в обучения, работа с деца със СОП, участие в НВО, изработване на рекламни материали, работа с PHOTOSHOP, COREL, MS OFFICE Пакет, работа с документи.

От 01.03.2016 до 01.10.2016

Консултант
Мебелен магазин „Траяна“
Изработване на 3D проекти, свързани с дизайна и обзавеждането на клиентите, насочване към правилния за тях избор

От 12.04.2012 до 01.03.2016

Оператор периферни устройства
НЧ „Братство-1884“ гр. Павликени
Поддръжка на компютърните системи, изработка на рекламни материали, оператор в център за работа с интернет, изработка на презентации, преинсталация и др.

От 04.08.2008 до 09.04.2009

Оператор
ЕПИК-Електроник Асембли ЕООД
Поддръжка на роботи, печатащи електронни платки, отстраняване на проблеми, ОТК на работата на роботите, работа със специализиран софтуер.