Георги Тодоров

Никога не е късно да бъдеш този, който си можел да станеш.
 „Джордж Елиът“

Нуждата от информация

     Всяко едно от откритията в днешно време се е получило, благодарение на информацията, достигнала до създателя му. Ползвателите също трябва да бъдат информирани, как се използва, как работи, за какво служи. При такава необходимост от информация, няма как да не бъде създадена една нова среда – среда благоприятна за масова информация, като – телевизионните канали, вестници, радио програмите, интернет и др. Можем да заявим съвсем откровено, че заобикалящата ни среда е една мултимедия, докосваща ни чрез, всяко едно от сетивата. Представянето на информация под различни аспекти,  довежда до ориентирането на населението към необходимост от използване на компютри, както и създаване на все по-удобни устройства за пренос на информация.

     Необходимостта от използването на компютри произлиза от това, че единствено той може да обедини в себе си всички познати начини на представяне на информацията – текст, графика, анимация, статични графични изображения, видео и звук. Непрекъснатите изменения в съвременната компютърна наука изискват гъвкаво адаптиране към учебното съдържание. Компютърната техника и Информационни технологии се явяват съществена част от съвременната техническа култура на човека.

       Качествените изменения в процеса на преподаване и учене изискват непременно и нови методи, средства и компетенции. Все по-наложително е използването на необятните възможности, предоставени от информационните технологии. Тази необходимост се обуславя от постоянното им разпространение в съвременния живот. И това трябва да бъде показвано на децата, да се дават примери как нещо неможе да се направи без интернет или компютър примерно. Трябва ясно да се обобщава, че информационните технологии са навсякъде – в бита (смартфони, фотоапарати, камери, таблети, преносими компютри и др.), в медицината, в банки, магазини, дори ресторанти, и най-малко в училище. За съвременния ученик това може да е почти културен шок, защото за днешните деца ИКТ са даденост и подрастващите, сякаш се раждат технологично грамотни, но в същото време са и технологично обвързани.