Конфигуриране на локални мрежи

Създайте презентация в която да опишете следната локална мрежа:

Имате четири члена в едно семейство, които имат нужда от покупка на компютри и окабеляване за стаите

Бащата използва компютър за проверка на фирмен уебсайт, разглеждане на други сайтове и разпечатва оферти на принтер;

Майката използва интернет и също има нужда да сканира и разпечатва на мултифункционално устройство;

Дъщерята е студентка, която използва интернет и принтер;

Синът е графичен дизайнер, койт разработва клипове и рекламни материали, нужен му е достъп до интернет и до мултифункционалното устройство;

Предложете им компютри, мултифункционално устройство и нужните за свръзка, рутер, кабели и букси.

Нарисувайте в PowerPoint окабеляването и опишете IP-адресите на всяко от устройствата!

Използвайте изображенията за устройствата: