Отворете тестовата страница и променете stil1.css на stil2.css за да видите има ли разлика