Зад.1 - Свържете по двойки картите

Зад.2 - Преценете коя услуга към кой вид спада

Зад. 3 - Отговорете на въпросите