Компютърни системи, мрежи и услуги

Зад.1 - Свържете по двойки картите

Зад.2 - Преценете коя услуга към кой вид спада

Зад. 3 - Отговорете правилно на въпросите

Упражнение:

Създайте презентация на тема: "Същност на бисквитките и тяхното предназначение"