Тест HTML 11 клас

   HTML - Тест

     

 1. HTML е съкращение на:
  How to Meet Ladies
  HyperText Markup Language
  Haemostatic Text Meridian Language
  How to Make Language
 2. Текстът между символите < и > се нарича:
 3. eлемент (tag)
  браузър (browser)
  ключ (key)
  CSS
 4. За да направите една уеб страница с цветен фон трябва:
 5. да добавим към елемента <BODY> параметъра COLOR= и съответния цвят заграден с кавички
  да добавим към елемента <BODY> параметъра BGCOLOR= и съответния цвят заграден с кавички
  да добавим към елемента <HEAD> параметъра COLOR= и съответния цвят заграден с кавички
  да добавим към елемента <HEAD> параметъра BGCOLOR= и съответния цвят заграден с кавички
 6. Ако искате за фон да вмъкнете някакво изображение – картинка или снимка, трябва да запишете:
 7. <HEAD BGCOLOR= "PICTURE.JPG">
  <HEAD BACKGROUND= "PICTURE.JPG">
  <BODY BACKGROUND= "PICTURE.JPG">
  <BODY BGCOLOR= "PICTURE.JPG">
 8. За задаване на различен цвят за различни части от текста, се използва:
 9. елемента <FONT> заедно с параметъра COLOR
  елемента <FONT> заедно с параметъра FACE
  елемента <TEXT> заедно с параметъра FACE
  елемента <TEXT> заедно с параметъра COLOR
 10. Един от атрибутите на <P> е ALIGN. Той може да има стойности:
 11. left, right, center или justify
  top, bottom, left или right
  top, bottom, center или justify
  left, bottom, justify или right
 12. Eлементите <H1> до <H6> се употребяват за изписване на заглавия. <H1> e заглавие с:
 13. най-малък размер на символите
  най-голям размер на символите
  променлив размер на символите
  среден размер на символите
 14. Хиперлинк се създава с двойката елементи:
 15. <H> и </H>
  <IMG> и </IMG>
  <A> и </A>
  <P> и </P>
 16. С елемента <IMG> и атрибута му SRC се:
 17. разполагат картинки върху страницата
  правят препратки към други страници
  добавят таблици
  форматират символите в страницата
 18. Размерите на изображение в уеб страница се променят с атрибутите:
 19. LEFT и RIGHT
  WIDTH и HEIGHT
  TOP и BOTTOM
  UP и DOWN
 20. <meta name="description" content=" " /> служи за:
 21. Въвеждане на ключови думи на сайта
  Въвеждане имената и e-mail на автора
  Въвеждане на описание на сайта
  Прехвърляне към друг сайт след изтичане на определено време
 22. Многоредови текстови полета се създават с тага:
 23. <textarea>
  <checkbox>
  <select>
  <radio>    


            СУ "БАЧО КИРО" - гр.Павликени     Учител - Георги Тодоров