Тест HTML 11 клас

   Работа с текстов документ

     

 1. Коя от следните програми е текстов редактор?
  Paint
  MS Word
  Internet Explorer
  InkScape
 2. Коя е правилната клавишна комбинация за копиране на текст?
 3. Ctrl+A
  Ctrl+X
  Ctrl+V
  Ctrl+C
 4. Преди да бъде изтрит даден текст, той трябва да се:
 5. редактира
  маркира
  копира
  форматира
 6. Форматирането на текст представлява:
 7. разпечатване на текст
  съставяне на текст
  определяне на основните характеристики на символите
  вмъкване на графика
 8. Коя от изброените програми не е текстов редактор?
 9. Paint
  MS Word
  OpenOffice
  Notepad
 10. Командата за вмъкване на текст е:
 11. Copy
  Open
  Cut
  Paste
 12. При копиране оригиналът на текст се:
 13. изтрива
  премества в началото на текста
  запазва
  премества в края на текста
 14. Командата за изрязване на текст е:
 15. Print
  Paste
  Cut
  Copy
 16. Форматирането на документ е процес, при който:
 17. документът се съхранява върху дисков носител
  се променят характеристиките на елементите в документа
  документът се изтрива от дисков носител
  документът се отпечатва върху хартия
 18. При текстообработващите системи клавишът Enter от клавиатурата се използва при:
 19. преминаване на нов ред
  започване на нов абзац
  започване на ново изречение
  преминаване на нова страница
 20. Текущ ред е в компютърната текстообработка:
 21. редът, в който последно е въвеждано
  редът, в който е редактирано за последно
  редът, в който е текстовият маркер
  редът, който е в края на текущия абзац
 22. Текстът, който се обработва с компютър и се съхранява като отделен файл се нарича:
 23. текстов файл
  текстов редактор
  текстов формат
  текстов документ


    


            СУ "БАЧО КИРО" - гр.Павликени     Учител - Георги Тодоров