Тест Графика 11 клас

   Тест - раздел графика 11 клас

     

 1. Рулерите:
  Служат за измерване на обекти и разстояния
  Съдържат интерактивни инструменти за работа
  Съдържат дефинирани цветове
  Служат за създаване на рамка
 2. InkScape е предназначен за работа с:
 3. Растерни графики
  Векторни графики
  Бази от данни
  Текстови данни
 4. Съхранен файл в InkScape е с разширение:
 5. DocX
  PPTX
  SVG
  Ink
 6. Трите дяла при форматирането на страница в InkScape са: :
 7. Text, Layout, Picture
  Layout, Picture, Border
  Margins, Picture, Border
  Margins, Paper, Layout
 8. За какво служи Print Layout?
 9. Показва начина на отпечатване
  Настройва цветовете при отпечатване
  Показва изображението без рамките
  Настройва рамките на изображението
 10. Заобляне на фигури в InkScape се извършва чрез задържане на бутона:
 11. Ctrl
  Shift
  Enter
  Page Up
 12. В диалоговия прозорец Fill and Stroke, се намират:
 13. Fill, Stroke paint, Stroke style
  Fill, Group object, Stroke paint
  Group object, Ungroup object, Stroke style
  Fill, Group object, Ungroup object
 14. За да поставим текст по очертанията на фигура използваме:
 15. Fill object
  Stroke paint
  Flow into frame
  Gradient
 16. Съединението между две точки от една крива се нарича:
 17. Възел
  Сегмент
  Контролна точка
  Всички отговори са верни
 18. Предпечатна подготовка е процес, при който:
 19. Се настройват машините за тиражиране
  Се отпечатва дадено издание
  Се преглежда готов продукт в режим за принтиране
  Се извършва обработка на печатно издание
 20. Различна първа страница, отстъпи, подравняване и колонтитули се намират в раздел:
 21. Margins
  Layout
  Print
  Paper
 22. Раздел Margins:
 23. Определя формата на листа
  Оформя страницата
  Променя ориентацията на листа
  Настройва полетата на страницата


    


            СУ "БАЧО КИРО" - гр.Павликени     Учител - Георги Тодоров