Създайте седмичната си програма с часовете, за целта поставете кода в notepad(textdocument) и довършете таблицата.