Зад.1 Отворете файла Speakers_Text. В него се намират указания за създаването на тонколони от рециклирани материали. Заменете въпросителните знаци с подходящи символи за изброяване!

Зад.2 Добавете за фон background-2

Зад.3 Изберете цветна рамка за документа