Създайте кратко видео от три изображения с времетраене на всяко 5 секунди