Изтеглете презентацията и разгледайте нейното съдържание. Добавете видеофайла в 5-ти слайд под изображенията, направете видеофайла да стартира автоматично без прекъсване.