Отворете файловете и направете презентация от 6-10 слайда за националните паркове, вградете видеоклипа който се намира в папката, както и добавете аудиото за фон на презентацията, нагласете дизайна и ефектите, след това запишете в папката на класа с вашите имена и национални паркове.