Създайте презентация на тема "Суперкомпютри"

  • Напишете кои са ТОП 10 суперкомпютъра и какво е тяхното място в науката.
  • Кое е мястото на България в света на суперкомпютрите.
  • Какво е приложението на грид технологиите.
  • Създайте графика представяща видовете облачни услуги според видимостта им, включете я в презентацията.