Вие сте част от екип за разрешаване на възникнали софтуерни и хардуерни проблеми.

Разделете се на групи:

1-ва група: Отговорници по графика (Описват кой служител от колко до колко часа е на работа)

2-ра група: Написват отговори на примерните въпроси

3-та група: Маркетинг и реклама (Описват в текстовия документ какви услуги предлага фирмата)

Извършете посочените действия по заеманата длъжност, успех !