Изтеглете снимките на забележителностите и създайте клип в Movie Maker, поставете ефекти при смяна на снимките и аудиото намиращо се в бутона!