Проектиране, създаване и форматиране на електронна таблица

Проектирайте таблица със следните елементи:
- Заглавие
- Колони с етикети: номер по ред, артикул, количество, единична цена, цена, отстъпка, цена с отстъпка
- Ред за всеки артикул
- Ред за ДДС и ред за обща сума

Използвайте следните артикули, за да попълните таблицата:

Примерна таблица: