Изтеглете изображението, след това в Paint завъртете частите и ги съберете в цяла картина!

Пример: