Създайте презентация по една от темите в предложените два уебсайта и я запишете като PDF в папката на класа с вашето име и името на темата