Нека проверим завършеността на проекта

Покажете проектите си на учител, за да ви предостави напътствия при необходимост.